ZAWIADOMIENIE

2019-10-18
Publiczny wgląd projektu planu urządzania lasu dla sołectw: Ignacówka, Podchojny, Brus, Prząsław, Brynica Sucha, Wólka, Mnichów, Lścin, Chwaścice.

Zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. „o lasach”( Dz.U.  2018r. 2129 t.j. z dnia 2018.11.13) uprzejmie informuję, że przez okres 60 dni licząc od dnia 25.10.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie w pokoju nr 38 wyłożony jest do publicznego wglądu projekt planu urządzania lasu dla sołectw: Ignacówka, Podchojny, Brus, Prząsław, Brynica Sucha, Wólka, Mnichów, Lścin, Chwaścice.

 

Właściciele lasów mogą w okresie 30 dni od dnia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu składać zastrzeżenia i wnioski dotyczące planu w formie pisemnej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, ul 11 Listopada 33a pok. nr 38 w godzinach pracy urzędu.

 

Jednocześnie informuję, że uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

wstecz