„Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”

2019-09-02
Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”

Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno – sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych (matematyczno – przyrodniczych) w Szkołach Podstawowych: Skroniowie, Jasionnie,  Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz SP nr 3 w Jędrzejowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego i urządzeń z nim związanych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN

 

wstecz