Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta Jędrzejowa oraz terenów wiejskich Gminy Jędrzejów w 2019 roku.

2019_miasto.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Jędrzejów na 2019 rok

2019_gmina.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jędrzejów na 2019 rok

odbior_odpadow_wielkogabarytowych.pdf

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2019r

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta Jędrzejowa oraz terenów wiejskich Gminy Jędrzejów w 2018 roku.

miasto_2018.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Jędrzejów na 2018 rok

obszar_wiejski_2018.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jędrzejów na 2018 rok

ug_jedrzejow.tif

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 2018r

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat

deklaracja_domki_letniskowe_2016.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

deklaracja__2019.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta Jędrzejowa oraz terenów wiejskich Gminy Jędrzejów w 2017 roku.

harmonogram_miasto_jedrzejow.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta Jędrzejów na 2017 rok

harmonogram-gmina.pdf

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Jędrzejów na 2017 rok